Lions Bramsnæs/HvalsøForsidenLions Club BramsnæsKontaktLions udenfor BramsnæsLions Gave butik  
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Ungdomsudveksling med Lions Danmark

 Lions international ser som et af sine formål, at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Med dette som udgangspunkt ser Lions Danmark det naturligt at tage udgangspunkt i de unge, og bruge dem til at udføre denne opgave, ved at bringe unge mennesker i alderen 17 - 21 år, sammen på internationale ungdomslejre verden over og derved skabe forståelse for de forskellige kulturer.

Lions Internationale Ungdomsarbejde, arbejder derfor på 3 områder:

 

  • Afholdelse af ungdomslejre i Danmark
  • Være værtsfamilie for et ungt menneske der besøger Danmark
  • Udsendelse af unge fra Danmark til ungdomsudveksling i andre lande.

Der er meget stor forskel på de rejser hvor unge tager på ferie sammen med venner og bekendte og de arrangementer Lions står for. Forskellen opstår ved at unge fra mange lande/kulturer/folkeslag placeres i samme lejr og "tvinges" til at være sammen og sam-arbejde  i den periode lejrene er aktive, og i forbindelse med ophold ved en værtsfamilie få mulighed for at være aktiv deltager i en fremmed kultur og families daglige rutiner, i stedet for at betragte det på afstand som når vi er på ferie.

Ungdomslejre i Danmark

 Hvert år holder de 4 distrikter som Lions Danmark er delt op i, deres egen ungdomslejr. På disse lejre deltager unge fra hele verden, med ca. 30 deltagere på hver lejr, fordelt på godt 20 nationer. Endvidere har distrikterne i Jylland på skift yderligere en lejr. Samlet er der således 5 internationale Ungdomslejre i Danmark hver sommer.

 Værtsfamilier
Ungdomslejrene kædes altid sammen med et ophold i danske hjem. Der skal derfor til hver af de 5 distrikts ungdomslejre en uge i juli måned, bruges ca. 30-35 værtsfamilier. Hertil kommer individuel udveksling, hvor unge mennesker fra Australien og Malaysia besøger Danmark  i december og januar måned.
De krav vi i Lions Danmark stiller til familierne er ganske simple. Familien skal være velfungerende, have overskud til én gæst, de skal kunne tale engelsk, og hjemmeboende børn er bestemt ingen ulempe. Vi forlanger derimod ikke, at familien skal fare land og rige rundt for at vise den unge gæst alle landets seværdigheder. Vi opfordrer derimod til at vise gæsten, hvordan en dansk normal familie fungerer.
Mange danske værtsfamilier har siden sendt deres unge ud på International ungdomsudveksling igennem Lions Danmark.

Udsendelse af unge danskere til udveksling
Lions Danmark sender hvert år ca. 150 unge mennesker på International ungdomsudveksling. Lions Danmark samarbejder med alle lande hvor der er Lions klubber, og kan derfor tilbyde de Danske Lions klubber pladser i hele Norden, Europa og oversøiske lande som Japan, Brasilien, Mexico, Canada og USA m.v.  Udsendelse på International Ungdomsudveksling med Lions Danmark har en varighed imellem 3 - 8 uger afhængig af hvilket land man besøger.

Hvordan udvælges de unge til et ophold på en international Ungdomslejr?
Det er de lokale Lions Klubbber der suverænt udvælger de unge der deltager i Ungdomsudvekslingen. Det foregår mange forskellige måder rundt i landet, nogle klubber udvælger i samarbejde med SSP andre med Ungdomsklubber og Idrætsforeninger andre med tekniske skole, Gymnasier, handelsskoler o.s.v.
Begrundelse for at det er den lokal Lions klub der stå for udsendelsen er den sikkerhed der ligger i, at får en kontaktmand i nærområdet, til at hjælpe med meget af det praktiske og økonomiske omkring en sådan rejse.

Hvordan søger jeg om International ungdomsudveksling med Lions Danmark?
Hvis du ønsker at deltage i international Ungdomsudveksling med Lions Danmark, skal du henvende dig til Lions Club Bramsnæs. Dertil skal du sende din ansøgning med en begrundelse for hvorfor du kunne tænke dig et ophold på en International Ungdomslejr med Lions international.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark