Lions Bramsnæs/HvalsøForsidenLions Club BramsnæsKontaktLions udenfor BramsnæsLions Gave butik  
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Lions Pris 2011 til Hammel Neurocenter

 Derfor smiler Lisa

Lions klubberne i Danmark hjælper Regionshospitalet Hammel Neurocenter med at etablere en ny sansehave - til gavn for hospitalets hjerneskadede patienter og deres familier.Lions Pris er i år på ½ mill. kroner, og blev uddelt den 28. juli, af HKH Prinsgemalen ved en festlig lejlighed på Gråsten Slot.

Lions Pris 2011 modtagerne

-Vinden står helt stille, mærkes knapt nok, men aftenens lune fornemmes alligevel klart.

Lisa smiler en kende. Efter 2 måneders intensiv genoptræning er flere af hendes fysiske evner blevet betydeligt bedre, ja, med lidt hjælp kan hun faktisk gå nu. Også sanserne - duftene, smagen, lydene - begynder så småt at komme igen. Lisa leger med ilden. Røgen vender sig uventet mod hende, lidt generende, men også bekræftende: Den er der, den kan mærkes. Familien, mor og far, mormor og lillebror er også med. Og hunden Luffe, Lisas trofaste ven, ikke at forglemme. Stilheden lader bladene på de mange duftstærke buske i ro, men skønheden, de pragtfulde omgivelser, er helt nærværende. Svært ikke at smile ...

Lis Kleistrup, ledende terapeut, Hans Kongelige Højhed
Prinsgemalen,
Merete Stubkjær Christensen,ledende overlæge,
Vibeke Prenther, oversygeplejerske.

Lisa en fiktiv person, men hendes situation kan alligevel blive virkelighed for mange af de mennesker, der bliver ramt af en hjerneskade, ved slag eller blodprop, og som bliver indlagt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Neurocentret modtager nemlig den 28. juli, på Gråsten Slot, en pæn pose penge fra Lions Pris til at etablere en sansehave for, eller, som det hedder med et mere teknisk udtryk: "Et terapeutisk udemiljø".

Som historien om Lisa illustrerer, er meningen med sansehaven, at give de hjerneskaderamte patienter samt deres familie og venner nogle optimale rammer at være sammen i, en plads for fælles aktiviteter og socialt samvær. Og med den indbyggede pointe, at det samtidigt er nogle rammer, der understøtter genoptræningen af patienterne.

I hverdagen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, gennemgår patienterne en intensiv genoptræning - og ved brug af de bedste genoptræningsprincipper. Men genoptræning består ikke kun af intensiv træning nogle timer hver dag, den består også af en fortsat træning og øvelse i at kunne klare hverdagens aktiviteter, som at kunne gå på toilettet, kunne spise selv, kunne børste sine tænder - og kunne genfinde glæden i at være ude, i et udemiljø. Samtidigt er det også et udemiljø, der stimulerer sanserne, understøtter et socialt fællesskab og i det hele taget hjælper én at få "livet tilbage", ja, så er der kun grund til - sammen med Lisa - at smile.

Lions Pris uddeles i år for 23. gang og er et resultat af samarbejdet mellem alle Lions klubber i Danmark og i år,
er Neurocentret Hammel indstillet til prisen af Lions Club  Kjellerup.


Lions Pris 2010 - Familier med kræftramte børn og Hjerneskadeforeningen.

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen overrakte Lions Pris 2010 
tirsdag den 15. juni Kl. 12.00 på Amalienborg Slot. Prisen som er på 530.000 kroner blev i år delt mellem foreningen Familier Med Kræftramte Børn som modtager 300.000 kroner til et Hytteprojekt i Viborg, og Hjerneskadeforeningen som modtager 230.000 kroner til et projekt kaldet "Brainstorm"

Foreningen "Familier Med Kræftramte Børn" driver bl. a. et rekreativt center i Ans ved Tange Sø hvor man kan huse op til tre familier samtidigt. Ved at bygge hytter på grunden, forventer foreningen at kunne øge kapaciteten væsentligt. Det skal pengene fra Lions Pris bruges til!


Lions Club Viborg står bag denne indstilling.

Hjerneskadeforeningen skal bruge donationen til et års sejlads. Projektet kaldes "Brainstorm"   og foregår med 3 forskellige skibe, som vil udgå fra Øer Ferieby ved Ebeltoft. Donationen vil komme mange, med pludseligt opstået hjerneskade, til gode. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er protektor for Hjerneskadeforeningen.

Lions Club København Østerbro står bag denne indstilling.


Lions Pris uddeler 600.000 kr. til vanskeligt stillede børn

 

Protektor for Lions Danmark, HKH Prinsgemalen overrakte mandag d. 9. juni på Fredensborg Slot Lions Pris på  ialt 600.000,- kr.

Det er 20. gang Lions uddeler denne pris og i år er den delt til to modtagere.

    Pris I på kr. 400.000 til Ehlershjemmet, Haderslev
    Pris II på kr. 200.000 til BørneHuset SIV, Farum

 Overrækkelse af Lions Pris 2008

Forstander Kim Quist, fra Ehlershjemmet, Hans Kongelige Højhed
Prinsgemalen, forstanderinde på BørneHuset SIV, Sussi Olsen


Ehlershjemmet
Observations- og behandlingsinstitution for forældre og børn

Børn på Ehlershjemmet i HaderslevPå Ehlershjemmet hjælper vi familier, der ikke længere er i stand til at tage vare på deres egen tilværelse. Misbrug, vold eller psykiske lidelser kan være nogle af årsagerne til, at hverdagen er druknet i problemer og frustration.

I en velfungerende familie er der plads og rum til hvile, afkobling og samling af psykiske og fysiske kræfter. Familien giver børn og voksne tryghed og fællesskab. At have et hjem og en hverdag, hvor man er glad for de mennesker, man er sammen med og det man laver, giver trygge rammer at udfolde sig i. At samle familien i fritiden, hvor man tager i skoven eller til stranden og nyder hinandens selskab, skaber sammenhold. At dele hinandens oplevelser og indtryk, at grine og græde sammen knytter bånd. Men at skabe en familie kræver også store ressourcer og for nogle familier har disse aldrig været til stede. For andre familier er ressourcerne og kræfterne sluppet op.

På Ehlershjemmet støtter vi og giver kyndig vejledning til at arbejde med sig selv og relationerne til familien. Vi giver tid og rum og arbejder for at holde familien samlet så længe, det er muligt, men vi er parate til at tage de nødvendige beslutninger. Vi hjælper forældre og børn med at finde den bedste løsning i deres liv.


BørneHuset SIV
 
En institution for alvorligt syge børn og deres familier

Klovn på besøg i Børnehuset SIVBørnehuset Sivs tilbud og aktiviteter er rettet mod hele familien og varetages bl.a. af husets pædagoger.
Børnehuset Siv er et "sikkert" sted for familiens syge medlem. Det syge barn får andre børn at lege med og dermed udviklet sine kompetencer, og det giver adspredelse til eventuelle søskende og forældrene har nogle at tale med. Husets tilbud er baseret på, at børnene er i huset sammen med en forælder eller en anden voksen, som står barnet nært.
Samværet mellem personale og brugere er bedst karakteriseret ved, at vi samarbejder om tingene.
Pædagogerne igangsætter aktiviteter og lege, som forældre er velkomne til at deltage i. Det er svært at tilgodese alle på én gang, men vi gør vort bedste for, at alle deltager på den ene eller anden måde.
Da vi aldrig ved, hvordan dagens børnegruppe ser ud - arbejder vi ud fra en overordnet plan, som vi så tilpasser de fremmødte børn og forældre.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark